Cara Pembahagian Daging Korban - Abang Terlajak Laris
banner-cikgu-01

Cara Pembahagian Daging Korban


Pembahagian daging korban terbahagi kepada dua jenis, iaitu sembelihan korban wajib (nazar) dan sembelihan sunat seperti yang berikut:

Pembahagian daging korban wajib atau nazar

Wajib semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir dan miskin, dan haram bagi pihak orang yang berkorban memakan daging korbannya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya.

Pembahagian daging korban sunat

Menurut pandangan ulama mazhab Syafie:

1. Untuk dimakan oleh pihak yang berkorban dan ahli keluarganya.

2. Untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin.

3. Untuk dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya atau jiran-jiran.

Paling afdal menurut pandangan ulama mazhab Syafie ialah bersedekah semuanya kecuali pada beberapa ketul atau suapan yang agak berpatutan dimakan oleh orang yang berkorban untuk mengambil berkat, seperti sebahagian hati kerana ia sunat dimakan.

Sumber: www.mstar.com.my

No comments

Powered by Blogger.